Clairvoyance / Klarsyn

Afklaringer af situationer i dit liv.

Fremtiden: Vejledning og rådgivning. Du har din frie vilje til at bestemme.

Hvad ligger i nutiden.

Clairvoyance er det franske ord for klarsyn. Et syn for det indre øje, lige som klarhørelse og klar følelse sker i dit indre. Vi bruger det indre dagligt til at sanse, lytte, føle, smage og lugte med. Det kommer også, som vores intuition og fornemmelser. Clairvoyance bliver tit omtalt som vores 6. sans.
Sig ja til livet! og at livet forsætter efter døden!

For hvordan skulle vi ellers kunne kommunikere med vores kære?

Jeg gør meget ud af at forklare at intet er givet og jeg ikke kan være sikker på, at der kommer noget eller nogen!

Dog vil jeg sige, at de plejer at stå i kø på den anden side for at komme i kontakt med deres kære, og hvis nødvendigt give et godt skulderklap til at komme videre med livet.

Mine Sittings varer. ca 45 min og det er rigeligt med tid til at nå vidt og bredt omkring dig!

Det er en god ide, at du skriver ned, hvad du gerne vil have svar på?

Det at du sidder og er nærvær om de ting, som du gerne vil vide mere om, sender beskeder ud til dem, du tænker på; og de ved, hvad du gerne vil høre om eller få klaring på! Så er det op til dem, hvad de vælger at give dig med her og nu!

Jeg formidler budskaber fra den åndelige/ sjæle verdenen. Det kan være fra afdøde slægtninge, eller det kan være fra andre åndelige vejledere. Det har man ikke altid styr på, før man kommer i gang. Jeg både føler, lytter og ser det man kalder:

• Klarfølelse – at mærke følelser
• Klarhørelse – at høre lyde
• Klarsyn – ser afdøde og korte oplevelser, som en lille film for det indre blik.

En clairvoyant læser i klientens energier (aura) og det sker mange gange uden kontakt med afdøde og derfor opfanges klientens ønsker måske, og tolkes, som om at det kommer til at ske. Ikke alle clairvoyante kan modtage beskeder fra afdøde personer.

Så hvis du brændende ønsker dig et livstegn fra en af dine afdøde, skal du spørge om den clairvoyante tilbyder dette? Ja, bestemt, men det er jo ingen sikkerhed for at det kommer til at ske! Det er kun, hvis den person selv ønsker at give sig tilkende, at kontakten vil ske!

Ved en sitting benyttes de psykiske evner, jeg er i besiddelse af. Jeg kan føle ubalancerne, smerterne, sorg m.m.

Som Medium er jeg i stand til at “høre” budskaber fra den ikke fysiske verden, Sjæle verdenen, som er mere levende end det vi kender til her på jorden.
Det lyder ikke, som den tale, vi kender fra vor dagligdag, men føles mere som tanker, ideer og tegn, der telepatisk modtages i sindet og registreres som tale, syn eller mærkes, som følelser eller fysiske sansninger.

Der bruges mange gange ord og vendinger, som jeg ikke selv normalt ville vælge, men som du vil kunne genkende? og altid med en god portion humor og hjertevarme.

Clairvoyance giver dig muligheder, men tager ikke nogen beslutning for dig. Der har du dit frie vilje og valg til at leve livet, som du nu finder bedst og mest hensigtsmæssigt.

Jeg glæder mig til at møde dig og dine bekendte fra den anden side!